(+32)493 64 17 74 

Info met betrekking tot terugbetaling


De terugbetaling van podologische prestaties is voorlopig nog relatief beperkt.

Het RIZIV voorziet 2 maal per kalenderjaar terugbetaling van uw consult aan een podoloog voor diabetespatiënten, wanneer zij in het bezit zijn van een voorschrift van de huisarts.

De mutualiteiten voorzien een kleine terugbetaling voor voetbehandelingen via een ‘formulier’. Meer informatie in verband met de voorwaarden kan U terugvinden op de website van uw mutualiteit.

Of zie hieronder .